ActionHygge streethost

English version below

Sådan laver du et ActionHygge-arrangement

En ActionHygge-arrangement er kendetegnet ved ikke at være centreret omkring (fest)musik. Her findes de sjove, skæve og anderledes indslag indenfor vores arbejdstemaer mad, krop & dans, byrumskunst, børn og debat. Omkring halvdelen af gadefestens samlede arrangemnter skal høre under ActionHygge-programmet. Så dit arrangementet vil ikke drukne i gadefestens musikscener. Vi sørger for god plads og ro til dit arrangementer. Vores ambition er nemlig at lave en mangfoldig gadefest med masser af hyggestunder, kunst og lokale fællesskaber.

Du kan søge om at lave dit ActionHygge-arrangement til den legendariske gadefest på Nørrebro samt Havnearrangementerne på Refshaleøen. Visse projekter kan vi også vælge at støtte med et lille beløb for at dække særlige udgifter – tøv ikke med at sende gode ideer ind!

Der var en del ActionHygge-arrangementer i 2023, som virkelig gjorde at gadefesten fremstod mere mangfoldig, hvor der var noget for de fleste. Det var alt fra en skatekonkurrence på Enghave Plads, sambaoptog, gadeteater til u-forstærkede pop-up koncerter, langbordsmiddage og dansekonkurrencer. Alt sammen arrangeret med lokale partnere.

Søg her – hvor du også kan læse mere om praktik og deadlines.

How to make an ActionHygge area at Distortion

An ActionHygge event is characterised by not being centred around (party) music. Here you will find the fun, quirky and different elements within our working themes of food, body & dance, urban art, children and debate. About half of the street party’s total events will fall under the ActionHygge program. So your event will not drown in the music scenes of the street party. We provide plenty of space and peace and quiet for your event. Our ambition is to create a diverse street party with lots of fun, art and local communities.

You can apply to host your ActionHygge event at the legendary Nørrebro street party on Thursday, May 30, 2024 and Havnehygge on Refshaleøen the following Friday. We may also choose to support certain projects with a small amount of money to cover special expenses – don’t hesitate to send in your ideas!

There were a number of ActionHygge events in 2023 that really made the street party seem more diverse, with something for everyone. There was everything from a skate competition on Enghave Plads, samba parades, street theatre to unamplified pop-up concerts, long table dinners and dance competitions. All organised by local partners and neighbours.

Apply here – where you can also read more about practicalities and deadlines.

Official Festival App
Get set times, maps and more!