Values

Text below in Danish only.

Værdier

Distortion er apolitisk og er fri af politiske interesser. Vi kæmper hverken for eller imod bestemte politiske overbevisninger. Vi gør det modsatte. Vi forsøger at nedbryde grænser og fjerne barrier i bybilledet såvel som mellem mennesker. Vi hylder medmenneskelighed og det særlige danske frisind.

Hvis man skal sætte nogle ord på Distortion, så er inklusion et af de vigtigste. Til Distortion er der ikke nogen der ikke må være med. Alle typer festivalgæster er velkomne, og alle slags festarrangører kan holde deres egen gadefest. Det er en essentiel del af festivalen og en af dens store styrker. Jo flere vi er, og jo mere forskellige vi er, des bedre.

Distortion, som er en tumultarisk festivaloplevelse, kan kun fungere fordi vi alle passer på hinanden, viser hensyn, rummer hinandens forskellighed og agerer som et fælleskab. Således opnår Distortion et balanceret kaos, som ikke er destruktivt, men skaber en følelse i os allesammen af at vi er en del af noget større, som vi samtidigt deler ansvaret for. Denne følelse bliver kun vigtigere i takt med at festivalen vokser. Det er noget vi løbende har forsøgt at styrke, fx via Gadearmbånd, hvor gæster på eget initiativ vælger at støtte oprydning og rengøring.

Vi er taknemmelige over den ansvarlige fællesskabsfølelse der opstår og vi ved hvor vigtig den er for festivalens eksistens. Derfor en tak til deltagere og festarrangører, der hvert år skaber vores allesammens festival.

Adfærdskodeks

Respekter alle gæster

Distortion arbejder for at skabe et åbent og velkomment fællesskab for musik og oplevelser i det Københavnske byrum – hvor alle kan føle sig velkomne. Som festivalgæst spiller du en aktiv rolle i at skabe et behageligt og inkluderende miljø.

Alle former for diskrimination er imod Distortions værdier, herunder men ikke begrænset til: race, hudfarve, seksuel orientering, alder, religion, handicapstatus eller politisk orientering.

Dårlig adfærd omfatter, men er ikke begrænset til: fysiske overgreb, seksuelle overgreb, befamlelse eller uønskede seksuelle bemærkninger, stalking, ydmygelse, trusler eller truende kropssprog.

Hvis du ser personer som opfører sig imod dette opfordres du til straks tage fat i vores personale eller politiet.

Respekter vores naboer

Beboerne på Nørrebro, Vesterbro og Indre By har siden år 2000 været så venlige og byde Distortion velkommen i deres bydele. Denne venlighed skal vi gengælde ved at vise hensyn til naboerne. Du må ikke være unødvendig larmende, pisse på bygninger, porte i kælderskakter og lignende.

Som festivalgæst skal du hjælpe os med at opretholde et godt og langvarigt forhold med vores naboer. Det gør du ved at overholde reglerne og ved at du selv tager en aktiv rolle og hjælper til med at udbrede budskabet til dine venner og øvrige festivalgæster.

Lovovertrædelser, som hærværk og urin på beboelse, høre ingen steder hjemme under Distortion. Hvis du ser noget opfordres du til straks tage fat i vores personale eller politiet.

Official Festival App
Get set times, maps and more!