Pop-Up Streethost

English version below

Sådan laver du et Pop-up-aktivitet til Distortion

Et Popup-aktivitet er kendetegnet ved at være af kortvarig eller af mobil karakter. Det kan være et mindre indslag, som der ikke kræver så meget plads, så det kan være i de helt hyggelige smalle gader – eller så det kan gentages på løbende rundt omkring på gaden. Vi sørger for god plads og ro til dit arrangement – der vil nemlig være en masse hyggelige arrangementer og aktiviteter til gadefesten i 2024, så dit arrangement kommer ikke til at drukne i gadefestens musikscener. Vores ambition er at lave en mangfoldig gadefest med masser af hyggestunder, kunst og lokale fællesskaber.

Du kan søge om at lave dit Pop-up-indslag til den legendariske gadefest på Nørrebro samt Havnearrangementerne på Refshaleøen. Visse projekter kan vi også vælge at støtte med et lille beløb for at dække særlige udgifter – tøv ikke med at sende gode ideer ind!
I 2023 så vi bl.a. dansekonkurrencer i dansecirkler midt på gaden, gadeteater og sågar u-forstærkede pop-up koncerter. Alt sammen arrangeret af lokale partnere og naboer.

Søg her – hvor du også kan læse mere om praktik og deadlines.

How to make a pop-up activity at Distortion

A Pop-up activity is characterised by being short-term or mobile in nature. It can be a small event that doesn’t require a lot of space, so it can be in the cosy narrow streets – or it can be repeated on an ongoing basis around the street. There will be a lot of fun events and activities at the street party in 2024, so your event won’t be drowned out by the street party’s music stages. We provide plenty of space and peace and quiet for your event. Our ambition is to create a diverse street party with lots of fun, art and local communities.

You can apply to create your pop-up for the legendary street party in Nørrebro on Thursday, May 30, 2024 and Havnehygge on Refshaleøen the following Friday. We may also choose to support certain projects with a small amount to cover special expenses – don’t hesitate to send in your ideas!
In 2023, we saw both dance circles in the middle of the street, street theatre and even unamplified pop-up concerts. All organised by local partners and neighbours.

Apply here – where you can also read more about practicalities and deadlines.

Official Festival App
Get set times, maps and more!